Botany Group

Keep knowledge growing

Sinds 2003 is Botany dé kennis- en ontwikkelpartner op het gebied van plantfysiologie, plantgezondheid en teelttechniek. Door middel van onderzoek blijven we binnen onze expertisegebieden innoveren en investeren. We doen er dan ook alles aan om betrouwbare data te leveren. Door in te spelen op veranderingen in de markt middels nieuwe technologieën brengen we de tuinbouwketen verder. Dit doen we door samen te werken met onze klanten en allerlei partners.

Botany Group is een verzamelnaam van diverse entiteiten die opereren op het gebied van indoor farming (Botany), outdoor farming (Exploras) en vertical farming (Brightbox). Maar ook Innoveins en Innoveins Seed Solutions maken deel uit van de Botany Group. Waarbij Innoveins zich specifiek richt op de combinatie tussen agro en technologie, houdt Innoveins Seed Solutions zich bezig met zaadtechnologisch onderzoek.

Innoveins is het ecosysteem waar plant, techniek en business development samen komen om business case gedreven innovaties voort te brengen. Het ecosysteem maakt mogelijk dat er sneller, goedkoper en beter geïnnoveerd kan worden.

Lees meer

Innoveins Seed Solutions biedt onderzoeksdiensten aan voor het testen van zaadcoatings, agrochemische en biochemische zaadbehandelingen (TNG / GEP), primen, zaadsorteerapparatuur en fenotypering van zaden.

Lees meer

Brightbox is het expertisecentrum voor daglichtloze meerlagenteelt, oftewel 'city farming'. Door het ideale groeirecept voor planten te bepalen op basis van licht, lucht, temperatuur, voeding, water en substraat wordt het beste resultaat voor de klant bereikt.

Lees meer

Exploras is gespecialiseerd en heeft ruime onderzoekservaring in de open teelten, zoals vollegrondsgroenten, akkerbouw, bloembollen, boomkwekerij en fruitteelt.

Lees meer