Plasma Activated Water

Project

Een onderzoek naar de ontwikkeling van de innovatieve technologie Plasma Activated Water (PAW) waarmee glastuinders op duurzame wijze voedingswater met meststoffen kunnen maken en toedienen aan tuinbouwgewassen.Botany participeert in het project 'Plasma Activated Water':
Een onderzoek naar de ontwikkeling van de innovatieve technologie Plasma Activated Water (PAW) waarmee glastuinders op duurzame wijze voedingswater met meststoffen kunnen maken en toedienen aan tuinbouwgewassen.

Activiteitenomschrijving

  • Prototypeontwikkeling van de PAW-productie en doseerinstallatie, praktijkonderzoek en kennisdeling.
  • Een groep van potentiĆ«le gebruikers (glastuinbouwbedrijven) wordt ingezet om kennis, kunde en ervaring vanuit de glastuinbouw in te brengen rondom bemesting(technologie) voor de specifieke gewassen binnen hun bedrijf.
  • De PAW demonstratie-installatie wordt praktijkrijp gemaakt en gedemonstreerd.

Bezoek de externe pagina met volledige projectbeschrijving.