Projectresultaten GLITCH Q1 2020

Update

GLITCH: Glastuinbouw Innoveert door Co-creatie met koolstofarme Hightech.

Naast een sterke agrofoodsector herbergt de grensregio Vlaanderen - Nederland ook een zeer sterke hightech sector. Veel hightech sluit echter niet aan bij de behoeften van tuinders, is nog niet toepasbaar in marktproducten, niet marktgedreven of concurrentieel en niet afdoende milieu-efficiënt in termen van CO2-reductie. De glastuinbouwbedrijven in de grensregio hebben nood aan innovatie om hun toppositie in Europa te behouden.

Telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen en afnemers/klanten co-creëren in dit project rondom innovaties met realistisch marktpotentieel. Hierbij wordt ingezet op innovaties die de energie-efficiëntie in de glastuinbouw verhogen of die zelf energie-neutraal zijn. GLITCH zal inzetten op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders in de bedrijfskolom tot een succesvolle,koolstofarme innovatie komen?

De volgende concrete innovatieprojecten zijn opgenomen:

In de online brochure zijn alle innovatieprojecten overzichtelijk weergegeven.

Er zal tijdens dit proces een roadmap uitgewerkt worden om glastuinbouwbedrijven te helpen een co-creatieve en koolstofarme innovatie tot een marktconform, concurrentieel en rendabel eindproduct of -proces te brengen. Deze roadmap zal dan actief worden gecommuniceerd en gepromoot bij de glastuinbouwsector en bij alle bedrijven die aan duurzame en innovatie co-creatie willen doen.

Het GLITCH project loopt van 01/05/2018 tot 31/05/2021

Projectresultaten
Gedurende het project zijn diverse resultaten geboekt binnen de innovatieprojecten in de teelten komkommer, sla paprika, tomaat en aardbei.

Partners
Proefstation voor de Groenteteelt i.s.m. Proefcentrum Hoogstraten, Instituut voor Landouw en Visserij Onderzoek, Thomas More campus Geel, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Botany, Maurice Kassenbouw, EMS en Brightlands Campus Greenport Venlo.

Financiering
Dit project werd goedgekeurd en gesubsidieerd door steun van het Europese Fons voor Regionale Ontwikkeling van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.