Update projectresultaten Q2 2020

Update

GLITCH: Glastuinbouw innoveert door co-creatie met koolstofarme Hightech

Naast een sterke agrofoodsector herbergt de grensregio Vlaanderen - Nederland ook een zeer sterke hightech sector. Telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen en afnemers/klanten co-creëren in dit project rondom innovaties met realistisch marktpotentieel. Hierbij wordt ingezet op innovaties die de energie-efficiëntie in de glastuinbouw verhogen of die zelf energie-neutraal zijn. GLITCH zal inzetten op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders in de bedrijfskolom tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen?