Aansluitproeven (open teelt): valse meeldauw in ui

Exploras

Sinds decennia was Mancozeb een stabiele factor bij de bestrijding van valse meeldauw in uien. Met het verdwijnen van Mancozeb verdwijnt deze basis en zal weer gezocht moeten worden naar nieuwe middelen en schema's om het gewas te beschermen.

Aansluitproef bestrijding van valse meeldauw in uien
Exploras gaat daarom een aansluitproef aanleggen ter bestrijding van valse meeldauw in uien. De proef zal onder GEP worden uitgevoerd en is daarom geschikt voor productontwikkeling, verdieping en demonstratie. We geven u de mogelijkheid om zowel experimentele als reeds toegelaten middelen te screenen op hun werking tegen valse meeldauw in uien. Ook het testen van spuitschema's is mogelijk.

Alle objecten zullen onder code komen te liggen, waardoor geheimhouding gewaarborgd is. Flexibiliteit in de uitvoering staat bij ons hoog in het vaandel. De toepassingen kunnen desgewenst interactief uitgevoerd worden op basis van uw wensen en/of van de verkregen resultaten. De waarnemingen op valse meeldauw worden volgens GEP richtlijnen uitgevoerd en zijn zeer nauwkeurig.

Download de informatiesheet voor meer informatie over deze aansluitproef:

Aanmelden:
Stuur een e-mail naar ad.embrechts@exploras.nl met daarin duidelijk uw wensen voor de aansluitproef. We ontvangen uw reactie graag vóór 1 april 2021 retour.

Heeft u specifieke wensen met betrekking tot de uitvoering, neem dan gerust contact op. In overleg proberen we tot een passende oplossing te komen.